Med anledning av att Sjöfartsverket har förändrat sin avgiftsmodell från och med 1 januari 2018 är denna lista med fartyg som erhåller miljörabatter inte längre aktuell. Eftersom flera fartyg fortfarande uppfyller kriterierna och är godkända under en given tidsperiod, avser Sjöfartsverket dock att låta listan finnas kvar till dess att samtliga godkännanden har löpt ut.

Förteckning över de fartyg med lägre kväve- och svavelnivå som godkänts av Sjöfartsverket för lägre farleds- och hamnavgifter.

Du kan söka på anropssignal, fartygsnamn och/eller land. Sökningen fungerar som en vanlig sökmotor: Fyll i de fält Ni önskar helt eller delvis och tryck sedan Sök. Fyller du inte i några sökvillkor, visas hela listan.

Anropssignal:

Fartygsnamn:

Land:

 

Förteckningen uppdateras dagligen.

Förbehåll
Denna förteckning uppdateras kontinuerligt men kan trots detta innehålla felaktigheter eller inaktuella uppgifter. Enskilda uppgifter kan vid behov verifieras av Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket vill särskilt påpeka att denna förteckning på intet sätt ersätter det krav som åvilar redaren om att vid varje tid förvara originalbeslutet ombord på fartyget (se SJÖFS 2014:8).